Allt fler företag väljer att flytta det digitala innehållet till olika typer av molntjänster, men det är dessvärre inte alltid som det är IT-avdelningen och IT-chefen som bestämmer vilken tjänst som ska bytas till och detta skapar en hel del problem – framförallt när det kommer till skenande kostnader.

Det blir allt vanligare att företag väljer att flytta allt från telefonilösningar till processhantering upp till digitala molntjänster, men det är inte företagens IT-avdelningar som väljer ut vilka system och tjänster som ska användas alla gånger och det menar åtta av tio IT-chefer.

IT-chefer blir överkörda

Genom en undersökning som företaget Snow Software låtit göra genom att ta hjälp IDG har man globalt intervjuat totalt 100 stycken IT-chefer på olika företag med över 500 anställda. Denna har visat att företagens VD:ar och ledningsgrupper ofta tar över IT-budgeten när det kommer till att investera i olika sorters IT-lösningar såsom just molntjänster av olika slag och dett är något som kan vara problematiskt många gånger. Speciellt som detta också ofta sker utan att ens informera eller tillfråga IT-cheferna och deras IT-avdelningar vilket har kommit att benämnas som den ”disruptiva klyftan”.

”– Det finns uppenbara fördelar för företag att gå till molnet för det är mer dynamiskt och man behöver inte köpa fysisk hårdvara. Men man mister också kontrollmöjligheter när man köper in molnbaserade datacenter som kanske ligger utanför Sveriges och ofta bortom Europas gränser.” säger Hans Andreasson, som är Sverigechef på Snow Software, till tidningen Realtid.se.

IT-chefen tappar kontrollen

Denna klyfta gör att många IT-chefer känner sig överkörda och fler än fyra av tio chefter uppger att detta även gör att de förlorar uppsyn över sina egna avdelningar och även mister insyn i företagets utgifter rörande IT – trots att det är deras namn som oftast är skrivna som yttersta ansvarige person. I undersökningen som genomfördes framkom även att 83 procent av IT-cheferna oroas av de skenande kostnaderna som de tror kommer öka okontrollerbart, 70 procent oroas över hur datasäkerheten försämras och 41 procent uppger att de oroas över utvecklingen med att detta gör att de som chefer förlorar kontroll och inflyta

 
 
 
Kontakt: info@booyaka.se.