Ingen av oss kan nog ha undgått den eviga debatten huruvida man bör ha en MAC eller en PC. Man brukar nämligen säga att de som väl har skaffat sig en MAC-dator aldrig någonsin kommer att införskaffa sig en PC. Något som nog i mångt och mycket stämmer mycket väl, då de flesta MAC-datorer i många avseenden är mer avancerade och har ett system som de flesta föredrar framför just Windows.

Man brukar också säga att MAC datorer har ett bra antivirus och i princip inte kan dra på sig massa skit av olika slag. För även om mapp en PC installerar diverse antivirusprogram så har de ju alltid en tendens av att förr eller senare blir fulla av virus och allmän geggamoja. Och av just den anledning så verkar allt fler hellre välja en MAC framför PC:n.

Så frågan är vad man mest vill ta hänsyn till? Virus och design, eller känns sig trygg och säker med sin gamla goding till PC. Valet är ju givetvis ditt. Men man sak givetvis inte heller glömma den kanske viktigaste aspekten för de flesta, givetvis det här med ekonomi och vad saker och ting kostar. För man ska givetvis inte sticka under stolen med att de flesta MAC-datorer ligger i överkant vad gäller pris, men då får man också en hel del bra saker för pengarna. Få brukar ha problem med sin MAC dator och de flesta är 100 % nöjda även några månader efter köpet.

 
 
 
Kontakt: info@booyaka.se.