Kryptovalutan bitcoin fortsätter att sätta nya rekord. Vissa hyllar den som framtidens valuta medan andra varnar för en bubbla. Mysteriet ligger dock kvar hos de flesta om hur valutan skapats från början. Nere i urbergets gruva utvinns den framgångsrika om än mystiska bitcoin valutan.

 

Bt.cx är bara ett exempel på framgångsfaktorn kring bitcoin. I september i år dippade den rejält för att få ett rejält uppsving i oktober. Utvecklingen har varit explosionsartad och öppnat upp för nya möjligheter. Handel med bitcoin är redan aktuellt och marknaden ökar i takt med investerares intresse för en marknad som genererar vinster som överstiger alla andra valutor. Enligt svd.se har värdeökningen det senaste året legat på över 600 procent. Rekordklättringen skapar dock också skepsis. Inte minst bland analytiker som höjer ett varnande finger som di.se skriver om. Analytiker menar att skälet till att sälja eller köpa bitcoin enbart syftar till att tjäna pengar –  vilket är definitionen av spekulation och därmed definitionen av en bubbla.

Den digitala bitcoin-gruvan

 

I Köping finns den digitala gruvan i urberget. Linus Dunkers heter gruvdrivaren som utvinner den digitala valutan bitcoin. Långt ner i gruvan står specialbyggda processorer som har till uppgift att utvinna digital valuta. Processorerna beräknar en speciell algoritm. Datorkraften from maskinerna hjälper till att upprätthålla bitcoinsystemet som i utbyte ger nya bitcoin. Dunkers hade själv hört talas om bitcoins och blev intresserad av att investera och började därför handla med valutan. Ett intresse som har väckts bland flera. Särskilt bland bitcoin-entreprenörer. Möjligheten att handla anonymt med bitcoin har dock även gjort den populär bland kriminella som dn.se skriver om.

 

Digitala valutor – inget nytt fenomen

 

Redan i internets barndom frodades digitala valutor. Anarkistiska och libertarianska kretsar drömde om en plats fri från övervakning. En plats där individer kunde utbyta information utan att bevakas jämt. Under 1990-talet växte mejllistor fram där idéer till slut växte fram om en digital valuta som inte skulle kunna kontrollera sav centralbanksystem eller av någon stat. Det som bara var idéer från början utvecklades alltmer i takt med att internet tog fart. I samband med den globala finanskrisen – som ledde till en kritikstorm mot världens storbanker – lanserades bitcoin i en mejllista.

 
 
 
Kontakt: info@booyaka.se.